گزارش جلسات انجمن

جلسه چهارم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: دوشنبه 19 دی 1401
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

توضیحات مدیریت از وضعیت امتحانات و غیر حضوری شدن کلاس ها به علت آلودگی هوا

گزارش آموزشی مسئول پایه دوازدهم و توضیحاتی در مورد برنامه عصرمانی

صحبت های اولیه در مورد اردوی نوروزی پایه دوازدهم

توضیحات جناب آقای حسینی (مشاور مدرسه) در مورد جلسات مشاوره ای

گزارش و توضیحات مربوط به اردوی بهمن ماه (مشهد مقدس)  پایه دوازدهم

جلسه سوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: دوشنبه 2 آبان 1401
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

گزارش مختصر مدیریت و معاون آموزشی از فعالیت های مدرسه

گزارش مسئول پایه دهم

ارائه توضیحات در مورد کارنامه 45 روزه اول

جلسه دوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: شنبه 7 آذر
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

پیگیری هماهنگی جلسات آموزش خانواده

بررسی نتایج آزمون گزینه دو

گزارش مسئول پایه دهم

گزارش معاون پرورشی دبیرستان

جلسه اول 

اطلاعات برگزاری

تاریخ:یکشنبه 24 مهر 1401
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

انتخاب هیئت رئیسه شورا و آشنایی بیشتر اعضا با یکدیگر

تعیین روزهای جلسه شورا

بحث و بررسی در مورد محتوای جلسات با اولیا و دانش آموزان

 

جلسه انتخابات

اطلاعات برگزاری

تاریخ: دوشنبه 18 مهر 1401
ساعت: 15:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

برگزارس جلسه انتخابات با حضور اولیای محترم

سخنرانی مدیر و معاون پرورشی مدرسه

اعلام اسامی کاندیداهای محترم

حضور کاندیداها جهت معرفی و اعلام خلاصه سوابق خودشان

رأی گیری و شمارش آرا با حضور کاندیداها و انتخاب پنج عضو اصلی و سه نفر علی البدل

فهرست