با توجه به ضرورت آشنایی با کمک های اولیه و با توجه به فرصت مناسب کلاس های تابستانی، برنامه ریزی لازم برای برگزاری کلاس کمک های اولیه انجام شد.

جهت آموزش نکات مهم و ضروری که برای هر فردی مهم و لازم می باشد از جناب آقای دکتر میرزامحمدی برای برگزاری این کلاس ها دعوت به عمل آمد.

امیدواریم دانش آموزان عزیز بهره لازم را ار این کلاس ها ببرند.

فهرست