کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی

 

قاسم  قاسمی

معاون پرورشی

 

محسن  نیری

معاون اجرایی و اداری

مسئول فناوری و سایت

سیدحسام الدین چاوشی

معاون انضباطی

 

امیر برزگر

مسئول پایه دوازدهم

سینا  محمودی

مسئول پایه یازدهم

حسن یارمحمدی

مسئول پایه دهم

علی  شبانی

انتشارات

امیـد  خـدام

روابط عمومی

محمدمهدی  نصیری

مهماندار

باقر  اسماعیلی

مهماندار

رضـا خوشحال
فهرست