کادر آموزشی

حسابان2/ ریاضی 3

یاسر ارشدی
دینی دوازدهم
محسن اسدآبادی
شیمی دوازدهم

محمدعلی توسلی فر

فیزیک دوازدهم

محمدعلی  زمانی فر

دینی یازدهم
حسن امیدخدا
جامعه شناسی دوازدهم
علیرضا حیدری

روانشناسی دوازدهم

علیرضا تحویلداری
تفکر و سواد رسانه
داود  سعیدی
آزمایشگاه شیمی
جـواد جعفـرپور
فیزیک دهم
محسن جناتی

تاریخ/جامعه شناسی

مصطفی  ذیحجه زاده

ادبیات/فنون ادبی
صادق  رحمی زاد
دینی دهم
محمد  رفعت
حسابان1/ریاضی2
حسین  روستایی
زبان انگلیسی 2
حسین  سخایی
زبان انگلیسی3
وحید  صبوحی
ادبیات فارسی
علی عبدلی
تربیت بدنی

احمدرضا عرب علیزاده

هندسه / ریاضی
فرشاد  فرامرزی
جغرافی/زمین
رامین فهیمی
فلسفه/منطق
مجید قدرتی پور
عربی1و2
مهدی قربانی مبین
فیزیک2
مجید  محسنی
منطق

مصطفی محمدحسن بیگی

اقتصاد

محمدحسین اردلانی

زیست شناسی2و3

دکتر رضا میرزامحمدی

ادبیات و نگارش 1
سیداحمد میرزایی
عربی دوازدهم

سیدمجتبی  هاشمی

نام درس
نام دبیر
فهرست