با توجه به ماهیت کلاس های مجازی و مشکل نظارت در فضای مجازی بر دانش آموزانی که از منزل و خارج از محیط کلاس مشغول فعالیت هستند، علاوه بر تلاش های دبیران عزیز در ارائه آموزش به دانش آموزان، نظارت هر چه بیشتر کادر آموزشی و اجرایی ( مدیریت، مسئولین و مشاوران پایه، کمک مشاورین ، معاون آموزشی, مسئول فناوری) در این دوران ضرورتی انکار ناپذیر در جهت امر آموزش و بالا بردن کیفیت آن می باشد.
در این راستا کلیه عوامل آموزشی و اداری دبیرستان شهدای موتلفه اسلامی از هیچ کوششی دریغ ننموده و همواره ناظر بر فعالیت و روند تحصیلی دانش آموزان بوده و با ایده های خود یاری گر تداوم آموزش با کیفیت بوده اند.
 
فهرست