روز سه شنبه 6 اردیبهشت افتخار پذیرایی از دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول شهدای موتلفه، نصیبمان گردید.

این برنامه با هدف آشنایی هرچه بیشتر این عزیزان با فضای دبیرستان دوره دوم و عوامل مدرسه برنامه ریزی و برگزار گردید.

برنامه با بازی دانش آموزان در حیاط مدرسه آغاز گردید، در ادامه برنامه سخنرانی و مسابقه و اهدای جوایز به برندگان را داشتیم. با پخش اذان مغرب، نماز جماعت برپا و بعد از نماز دانش آموزان و همکاران بر سر سفره افطار نشستند.

از همکاران دوره اول که ما را در این برنامه یاری نمودند، سپاسگزاریم.

فهرست