برگزاری کلاس های فوق برنامه پایه دوازدهم در راستای آموزش مهارت های فردی و اجتماعی

یکی از رسالت های مهم مدرسه جامعه پذیر کردن نوجوانان است و با توجه به اخرین سال حضور دانش آموزان در مدرسه این امر اهمیت دوچندانی به خود می گیرد.
این رسالت در سه بخش مختلف در حال انجام است.
بخش اول: پاسخ گویی به سوالات و دغدغه مندی های نوجوان ما در کلاس روز های چهارشنبه به نام کلاس بحث آزاد است
بخش دوم: آگاهی بخشیدن نسبت به مهارت های فردی و اجتماعی و آموزش آن ها است که در کلاس روزهای دوشنبه به نام کلاس تدبیر راه نو صورت می پذیرید.
بخش سوم: استفاده از این مهارت ها و چالش کشیدن خود است که در کلاس روزهای پنج شنبه به نام خوره های کتاب صورت می پذیرد. این کلاس به نام کتاب و با هدف بالابردن مهارت های بحث گروهی، انتقاد اصولی، کار گروهی، مهارت گوش دادن، مهارت نقد کردن و … می باشد.

فهرست