مراسم صبحگاه

 

در روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه مراسم صبحگاه از ساعت 7:05 الی 7:25 در محل نمازخانه مدرسه برگزار می گردد.

 

روزهای شنبه به روخوانی و ترتیل قرآن مجید اختصاص دارد که با همکاری و انتخاب قاری از بین عزیزان دانش آموز برگزار می شود. در ادامه نیز تفسیر و توضیح آیات خوانده شده توسط جناب آقای نصیری ارائه می گردد.

فهرست