فضا ها و امکانات مدرسه

نمازخانه
آزمایشگاه شیمی
آزمایشگاه زیست شناسی
سالن اجتماعات
کلاس های درس هوشمند
کلاس دبیرستان
سالن ورزشی
فهرست