برگزاری جلسه اولیای پایه دوازدهم

جلسه سوم اولیای پایه دوازدهم، با موضوع ارائه گزارش و بررسی عملکرد فصل دوم آموزشی با حضور اولیای گرامی در تاریخ 28 آذرماه برگزار گردید. جلسه با تلاوت زیبای قرآن توسط جناب آقای نیری ، معاونت محترم پرورشی دبیرستان و خیر مقدم خدمت اولیای گرامی آغاز گردید، در ادامه جناب آقای نصیری، مدیریت محترم دبیرستان، نکات بسیار مهم آموزشی و تربیتی مرتبط با شروع اردوی جمع بندی ترم اول را بیان نمودند. در بخش بعدی جلسه، مسئول پایه دوازدهم، جناب آقای محمودی گزارشی از عملکرد دانش آموزان در آزمون های گزینه دو، امتحانات تشریحی برگزار شده ، وضعیت مشاوره های فردی انجام شده و تحلیل آزمون ها و …. ارائه نمودند. در پایان، نقشه راه فصل سوم آموزشی( جمع بندی ترم اول) خدمت اولیای گرامی ارائه گردید و به سوالات این عزیزان پاسخ داده شد.

فهرست