با فرا رسیدن بهمن ماه و نزدیک شدن به ایام الله دهه فجر، برنامه ریزی و مقدمات لازم  برای این ایام صورت پذیرفت.

فضاسازی و آذین بندی مدرسه، برگزاری نمایشگاه عکس دوران انقلاب، نمایشگاه روزنامه های دوران انقلاب، برگزاری مسابقات ورزشی پینگ پنگ و والیبال ، تریبون آزاد و مناظره، مسابقه شهروند و مافیا، تهیه مقاله توسط دانش آموزان و …

فهرست