جلسه اهدای کارنامه و اعلام برنامه های سال آتی

 با توجه به پایان سال تحصیلی1400 1399 ، ضمن برگزاری جلسه ای با حضور اولیای محترم پایه دهم و مسئولین مدرسه، توضیحات و گزارشی پیرامون سالی که گذشت و برنامه های آینده توسط مدیریت مدرسه جناب آقای نصیری و معاونت محترم آموزشی، آقای قاسمی ارائه گردید.

در ادامه جلسه جناب آقای میرگلعزار مسئول محترم پایه یازدهم با تشریح برنامه های پیش بینی شده برای ورودی های پایه یازدهم، برنامه های خود را اعلام و به سوالات اولیای گرامی پاسخ دادند.

انشاا… برنامه های آموزشی و پرورشی دانش آموزان از اواسط تیرماه آغاز خواهد شد.

 در پایان جلسه کارنامه پایانی دانش آموزان تقدیم اولیا گردید.

فهرست