با توجه به پایان دوره کلاس های تابستانی و برگزاری امتحانات مربوطه، جهت ارائه نتایج و دیدار با اولیا و دانش آموزان، جلسات فردی برنامه ریزی شد. که طی آن ملاقاتی مفید و کوتاه بین مسئول پایه با تک تک اولیا در مورد مسائل آموزشی با حضور دانش آموز برگزار گردید.

این جلسات در پایه دهم از روز یکشنیه 21 شهریور آغاز و تا روز یکشنبه 28 شهریور ادامه خواهد داشت.

فهرست