با توجه به نزدیک شدن مهر ماه و بازگشایی مدارس، مدرسه رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و همه در تلاش و تکاپوی آماده سازی مدرسه برای شروع سال تحصیلی جدید هستند.

به امید فراهم شدن امکان حضور دانش آموزان در مدرسه، اقدامات لازم نظیر برنامه ریزی های آموزشی، هماهنگی های لازم برای واکسیناسیون همکاران، آماده سازی کلاس ها، رنگ آمیزی ، شستشوی فرش های مدرسه، نظافت کلاس ها و میز و نیمکت ها و هر آنچه برای حضور دانش آموزان در مدرسه لازم است در حال انجام می باشد.

به امید سلامتی همه عزیزان.
فهرست