آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 1400-1399 با استفاده از فضای “سامانه آموزشی شما” ویژه مدارس شهدای موتلفه اسلامی به صورت مجازی برگزار گردید.
علاوه بر تمهیدات لازم جهت سلامت آزمون ها، بعد از آزمون کتبی مجازی، دانش آموزان به صورت آنلاین و در گروه های کوچک به منظور راستی آزمایی به پرسش های شفاهی دبیران نیز پاسخ دادند.
فهرست