اردو و بازدید علمی از شرکت دیجیکالا

بازدید علمی از مرکز پردازش سفارش های شرکت دیجیکالا برای دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برگزار گردید.

این بازدید به جهت آشنایی دانش آموزان با کسب و کارهای جدید و نقش اقتصادی آن ها برگزار گردید.

از جناب آقای اردلانی دبیر محترم اقتصاد جهت هماهنگی های لازم برای برگزاری اردو و همراهی دانش آموزان ، متشکریم.

فهرست