اهداف و برنامه ها

اهداف

  • تربیت دانش آموزانی موفق، مطابق با تراز اسلام و انقلاب

  • نهادینه سازی فرهنگ انسان ساز اسلام

  • ارائه روشهای نوین آموزشی و پرورشی با نگاه به استانداردها و اقتضاعات روز

  •  پرورش دانش آموزانی متفکر، متعهد و معتقد

  • ایجاد فضای پویا و با نشاط

تقویم اجرایی

در حال بارگزاری …

توسعه امکانات

در حال بارگزاری …

پیش بینی آینده

در حال بارگزاری …

فهرست