برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان

با شروع سال تحصیلی جدید، جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان برای سال تحصیلی 1401-1400 برای روز دوشنبه 19 مهر برنامه ریزی و برگزار گردید.
در این مراسم پس از تلاوت قرآن، خوش آمدگویی و سخنرانی مدیر، یک نفر از اعضای انجمن سال گذشته (سرکار خانم بهنیا) گزارشی از اقدامات سال قبل ارائه فرمودند. سپس از داوطلبین عضویت در انجمن، دعوت به عمل آمد تا خود را مختصراً به حاضرین معرفی نمایند.
پس از معرفی داوطلبین مراسم رأی گیری برگزار و آرای شرکت کنندگان اخذ گردید.

بدین ترتیب افراد ذیل به عنوان اعضای انجمن اولیا انتخاب شدند:

1- سرکار خانم فرجام (ولی دانش آموز سبزپوش)
2- جناب آقای کاکاوند
3- سرکارخانم عزیزی (ولی دانش آموز واثق)
4- جناب آقای اصغری نژاد
5- جناب آقای بیدکی

اعضای علی البدل:
جناب آقای صادقی
جناب آقای آخوندی

فهرست