گسترش فضای ورزشی و افزایش امکانات فضای ورزشی مدرسه در سال تحصیلی 1403-1402

در راستای اهمیت به سلامت بدنی و افزایش زمینه فعالیت های ورزشی دانش آموزان، فضای ورزشی موجود در نمازخانه با اضافه کردن کفپوش مناسب به بیش از 3 برابر افزایش یافت و با خرید تجهیزات ورزش های رزمی امکان برگزاری کلاس های ورزشی تخصصی با کیفیت بسیار بالاتر فراهم گردید.

فهرست