اردوی مطالعاتی نوروز

ایام تعطیلی نوروز فرصت مناسبی جهت جمع بندی درسی و جبران عقب افتادگی ها می باشد، برای استفاده از این زمان طلایی برنامه ریزی های لازم توسط مسئولین مدرسه و علی الخصوص مسئولین پایه دوازدهم انجام پذیرفت تا بهترین نتیجه حاصل گردد.

اردوی نوروزی در دو بازه زمانی  (2 تا 6 فروردین و 8 تا 12 فروردین) مطابق برنامه ریزی در مدرسه برگزار گردید.

جا دارد از زحمات آقایان صالحی و یارمحمدی که در این ایام مسئولیت نظارت و اجرای برنامه را برعهده داشتند، تشکر ویژه ای نماییم.

فهرست