بازهم مهمان امام رضا(علیه السلام) شدیم.

این بار همراه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم راهی اردوی مشهد مقدس شدیم.

شروع اردو از روز یکشنبه 7 اسفند ماه بود و برنامه های فرهنگی، ورزشی و مذهبی پیش بینی شده برای دانش آموزان اجرا ، و در روز چهارشنبه 10 اسفند مشهد مقدس را به مقصد تهران ترک کردیم.

تعدادی از تصاویر اردو را مشاهده فرمایید:

فهرست