با توجه به بازخورد مثبت کلاسهای مهارتی که در تابستان برگزار گردید و با توجه به نظرسنجی انجام شده در مورد این کلاس ها و تصمیم شورای مدرسه کلاس های مهارتی در شش رشته: ( سواد مالی، برنامه نویسی، آشپزی، رزمی، تاسیسات ساختمانی، مکانیک خودرو) در ایام سال تحصیلی نیز برگزار می گردد.

دانش آموزان با توجه به علاقه خود باید در یکی از کلاس های فوق شرکت نمایند. پس از پایان هر دوره دانش آموزان در دوره دیگری ثبت نام می شوند.

فهرست