پس از پایان امتحانات نوبت اول و تصحیح اوراق توسط دبیران محترم، کارنامه نوبت اول به همراه یک بسته آموزشی (جزوات و نمونه سوال) آماده و طی جلسات فردی به اولیای محترم تحویل داده شد.

در جلسات فردی، گزارش و بازخورد عملکرد دانش آموزان به اطلاع اولیای محترم رسانده شد.

 

فهرست