بلافاصله بعد از پایان یافتن امتحانات، برنامه مطالعاتی و کلاس های ویژه تست زنی برای موفقیت هرچه بیشتر دانش آموزان در آزمون گزینه دو(24 دی) در دو روز (چهارشنبه و پنجشنبه قبل از آزمون)، به صورت مدون و برنامه ریزی شده با حضور دانش آموزان و دبیران در مدرسه برگزار گردید و برنامه مطالعه در منزل نیز به دانش آموزان ارائه گردید.

 آزمون نیز به صورت حضوری در روز جمعه24 دی برگزار گردید.

فهرست