فرآیند آماده سازی مدرسه از تیرماه و به صورت مستمر در میان برنامه های آموزشی و کلاس های تابستانی آغاز گردید، به گونه ای که خللی در برگزاری کلاس ها ایجاد نشود.
رفع مشکلات سرویس های بهداشتی، رسیدگی به وضعیت روشویی های حیاط و زیبا سازی آن، نصب روشویی جدید در نزدیک نمازخانه، زیبا سازی فضای سبز مدرسه، نصب تابلو جدید برای مدرسه، بهینه سازی سرمایش کلاس ها، ایجاد سایت کامپیوتر، آماده سازی آزمایشگاه ها، رسیدگی به اتاق دبیران، نوسازی و تعمیر سیستم صوتی، رنگ کردن نمای مدرسه و بسیاری کارهای عمرانی دیگر که مرور برای آغاز سال تحصیلی  در طول تابستان انجام شد و موارد کوچک باقیمانده نیز به مرور و طبق برنامه انجام خواهد شد.
فهرست