همیشه با فرا رسیدن ایام ا… دهه فجر انقلاب اسلامی، لزوم به آذین بندی و آماده سازی فضای مدرسه، دانش آموزان و مسئولین مدرسه را به تکاپو می انداخت. امسال با توجه به شرایط حاکم به واسطه کرونا بر مدارس و حضور کم رنگ دانش آموزان در مدرسه، این مهم توسط کادر مدرسه انجام پذیرفت.

 

فهرست