دبیرستان دوره دوم پسرانه دارای امکانات آزمایشگاهی منحصر به فرد و تفکیک شده در گروه: آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه شیمی و آزمایشگاه زیست شناسی می باشد.

جهت بهره برداری و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت آزمایشگاه ها، امسال از اساتید تخصصی برای هر آزمایشگاه استفاده گردید؛

جناب آقای دکتر بشارت نیا مسئول آزمایشگاه شیمی،  جناب آقای جندقی مسئول آزمایشگاه فیزیک و جناب آقای قربان خان مسئولیت آزمایشگاه زیست شناسی را به عهده دارند.

امیدواریم دانش آموزان عزیز بهره لازم از حضور این اساتید گرانقدر را ببرند.

فهرست